Różnice między pogrzebem świeckim a katolickim

Choć większość pogrzebów ma obecnie charakter wyznaniowy, z roku na rok rośnie również liczba pochówków świeckich. Szacuje się, że w naszym kraju dwie na sto ceremonii mają charakter niereligijny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przecież istnieje możliwości zorganizowania pochówku w sposób laicki. Jakie więc znajdziemy różnice między pogrzebem świeckim a katolickim?

Przebieg pogrzebu katolickiego

Pogrzeb katolicki jest ceremonią prowadzoną przez księdza. Najczęściej, na początku ma miejsce wystawienie ciała w domu rodzinnym zmarłego, kościelnej kaplicy bądź sali pożegnań w domu pogrzebowym. Następnie – po przetransportowaniu trumny do kościoła – rozpoczyna się główna część pochówku, czyli msza święta. Ma ona z góry ustalony przebieg, przypominając normalny coniedzielny obrządek, a zarazem traktując głównie o tematyce śmierci i życia wiecznego. Ceremonii towarzyszy religijna muzyka, a w czasie wyprowadzania trumny z kościoła żałobnicy zazwyczaj śpiewają pieśń „Anielski orszak”, która ma pomóc duszy zmarłego trafić do nieba. Po mszy ciało zmarłego jest odprowadzane na cmentarz, gdzie następują modlitwy poprzedzające umieszczenie trumny w grobie.

Przebieg pogrzebu świeckiego

Pogrzeb świecki, którego przebieg każdorazowo może się nieco różnić, jest prowadzony przez mistrza ceremonii świeckiej w dedykowanej do tego celu sali. Mistrz ceremonii to osoba, która ustala z rodziną zmarłego szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania oraz zbiera informacje i wspomnienia dotyczące osoby, która odeszła. Sprawia to, że pochówek zyskuje indywidualny wyraz, będąc świadectwem całego życia zmarłego i refleksją nad jego dokonaniami. Prowadzący uroczystość dziękuje wszystkim obecnym osobom za przybycie, a jeśli jest to wcześniej uzgodnione – prosi również o zabranie głosu wybranych żałobników. Ceremonii może towarzyszyć muzyka: zarówno utwory poważne, jak i lubiane przez zmarłego. Następnie ciało zostaje odprowadzone na cmentarz i złożone do grobu.

Wypunktujmy różnice pomiędzy pogrzebem katolickim i świeckim

Porównując pogrzeb katolicki i świecki, bez trudu zauważymy wyraźne różnice pomiędzy obiema ceremoniami. Przede wszystkim różnią się one osobą prowadzącą – w jednym przypadku będzie to ksiądz, w drugim – mistrz ceremonii świeckiej. W pochówku bezwyznaniowym brak jest modlitw, religijnych obrzędów i pieśni. Są one zastępowane wspomnieniami zmarłego oraz lubianą przez niego muzyką. Znacząco odmienna jest treść mowy na obu typach pogrzebów. W ceremonii świeckiej jest ona ukierunkowana na samego zmarłego i żałobników, skupiając się na ich potrzebach i przeżyciach. W pochówku katolickim natomiast cały przebieg uroczystości skupiony jest wokół zbawienia i losów duszy po śmierci z nieznacznymi nawiązaniami do samego zmarłego. Jednocześnie oba rodzaje ostatniego pożegnania wykazują również wspólne cechy charakterystyczne. Będzie to między innymi składanie wieńców na grobie oraz ogólny, podniosły i poważny charakter ceremonii.

Zdecydować się na pogrzeb świecki czy katolicki?

Ostatnie pożegnanie to trudny moment zarówno dla bliższej, jak i dalszej rodziny zmarłego. Warto, by było ono przygotowane zarówno pod kątem potrzeb żałobników, jak i przekonań samego nieboszczyka. Z tego względu organizując pogrzeb należy starannie zastanowić się nad jego typem i przebiegiem. Sprawi to, że pochówek będzie spełnieniem ostatniej woli zmarłego, a zarazem pozwoli pożegnać się z nim w akceptowalny dla uczestników sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *